Globaali talouskriisi vai raamatullisen kulttuurin kriisi?

Se fakta, että tämänpäiväinen ihmisyhteiskunta ja tietokoneverkko ovat tietojärjestelmiä, mahdollistaa tekemään analogioita näiden välillä. Koska käyttöjärjestelmä on minkä tahansa tietoverkon keskeinen osa, jonka ydin sisältää itsessään algoritmeja ja lähdetietoja, joita tarvitaan sovellusohjelmien toimintaa ja vuorovaikutusta varten. Käyttöjärjestelmän analogina ihmisyhteiskunnassa on kulttuuri. Samoin kuin käyttöjärjestelmä on kattava ohjelmia kohden, näin myös kulttuuri on kattava järjestelmä taloutta kohden. Sen vuoksi, jotta voitaisiin käsitellä taloudessa olevia ongelmia on ymmärrettävä, millainen on yhteiskunnassa vallitseva kulttuuri, tässä tapauksessa raamatullinen kulttuuri.

Raamatullisen kulttuurin arkkitehtuuri koostuu useista komponenteista. Sen perustana on ydin, jonka lähdekoodi on suljettuna suurelle osalle käyttäjistä. Mutta kokeneilla käyttäjillä on pääsy ratkaisemaan rutiinitehtäviä komentotulkin avulla, jonka komennot ovat ohjekirjassa, joka tunnetaan myös Vanhana Testamenttina. Jotta voitaisiin varmistaa pienelle kehittäjäryhmälle erikoisedut verrattuna kaikkiin muihin käyttäjiin, käyttöjärjestelmän ytimessä on erikoismahdollisuudet, jotka eivät ole turvallisuussyistä dokumentoitu mihinkään. Tavallinen käyttäjä voi pitää kehittäjän näitä mahdollisuuksia “IHMEENÄ”.

Muille käyttäjille on kirjoitettu houkutteleva, mutta toiminnallisesti rajoitettu ohjelman kuori. Se on ystävällinen ja kätevä, joka saa teknistä tukea kaikkialla maailmassa, ei vaadi paljon vaivaa ja käyttäjän erityisosaamista, mahdollistaa ratkaisemaan perustehtäviä. Tavalliset käyttäjät tuntevat tämän Uutena Testamenttina. Yksinkertaistaa kuoren omaksumista erillisille kansallisille käyttäjäryhmille oli tehty tämän lokalisointi, näin muodostuivat sellaiset brändit, kuten: “Ortodoksisuus”, “Katolisuus”, “Protestantismi”, “Sosialismi” jne. Näiden brändien levitys- ja tukioikeuksia käyttää kaupallisesti on annettu organisaatioille, jotka muodostetaan ja toimivat samoin periaattein kuin suljetut yritykset. Silloin tällöin tavallisille käyttäjille näytetään näiden hallitusten ja puheenjohtajien vaalit.

Viimeisten parin tuhansien vuosien aikana on ollut monia yrityksiä muuttaa raamatullisen kulttuurin ydintä ja kuorta. Valitettavasti nämä pyrkimykset ovat epäonnistuneet, koska raamatullisen kulttuurin kehittäjien ymmärrys ja ammattitaito on ollut siihen aikaan erinomainen verrattuna vaihtoehtoisten kulttuurien kehittäjiin. Syy oli siinä, että uusien kulttuurien kehittäjät eivät antaneet tavallisille käyttäjille suunnittelun metodologiaa, vaan tarjosivat niille valmista käyttöä varten olevaa ydintä ja kuorta. Tämän seurauksena jonkin ajan kuluttua raamatullisen kulttuurin kehittäjät loivat virtuaalikoneen, joka liitettiin uuteen kulttuuriin ja tämä saatiin takaisin raamatullisen kulttuuriin haltuun.

Virtuaalikoneen tehtävänä on siepata käyttäjien pyyntöjä ja ohjata ne raamatullisen kulttuurin ytimeen siten, että käyttäjä ei huomaisi tätä vaihtoa. Näin on tehty toiveiltaan rehellisen kulttuurin Islamin kanssa, jonka koraaninen ydin on korvattu erityistä virtualisointitekniikkaa käyttäen raamatullisella ytimellä.

Tämän seurauksena nyt jo pseudosilamilla on ilmennyt raamatullinen kuori-muoto (kuori-muoto vastaa aina ydintä-sisältöä): arabeilla islamissa on idolinpalveluksen ajoilta säilynyt ympärileikkaus (ihmisen kehon pilaaminen tämän mielen vääristämiseksi), josta tuli liite muille kansoille, kun ne halusivat tulla muslimeiksi; uskonnolliset ammattilaiset (rabbien ja pappien analogi); šaria, joka korvasi tunteet ja omantunnon, jonka tarkoituksena on ennen kaikkea oikeuttaa ihmisen hyväksikäyttö ihmistä kohtaan viitaten Jumalaan; Koraanin tietämättömyys ja ymmärtämättömyys suurella osalla “muslimeista”; kuoren-kulttuurin sisällä oleva separatismi (sunnalaiset, shiialaiset, wahhabiitit); ihmisen hyväksikäyttö ihmistä kohtaan (valtiojärjestelmät, jotka kutsuvat itseään islamilaisiksi, pitävät normina joukko-”elitististä” sosiaalista pyramidia). Kaikki tämä teki todellisesta historiallisesta islamista viisinkertaisen “rukousmaton palvomisen” päivässä. Tätä nyt jo raamatullista rituaali-dogmaattista sovellettua kulttuuria-ohjelmaa, joka sisältää itsessään raamatullisen viruksen: “hajota ja hallitse”, ajattelemattomat käyttäjät pitävät Islamina.

Kaikki muutkin enemmän tai vähemmän merkittävät uskonnolliset ja sekulaariset kultit olivat samalla tavalla kytketty raamatullisen kulttuurin ytimeen. Kävi kuin tunnetussa sanonnassa: “Ja sudet ovat ruokittuja ja lampaat ovat turvassa”.

Niin kutsutut: “talous”, “politiikka”, “koulutus”, “tiede”, “lääketiede” jne. ovat sovellettuja ohjelmia, jotka toimivat kulttuurin hallinnassa. On tunnettua, että jos sovellusohjelma jatkuvasti toimii viallisesti, jumittuu tai kaatuu, niin on mahdollista, että vika ei ole siinä, vaan käyttöjärjestelmässä.

Tietokoneteollisuudessa katsotaan, että nykyaikaiset käyttöjärjestelmät, joiden lähdekoodi on avoin, ovat huomattavasti parempia verrattuna viime vuosisadan 50-luvun kehityksiin. On vaikea pakottaa jotakin työskennellä, jos tämän täytyy käyttää vanhentunutta ohjelmistoa. Miksi sitten ihmisyhteiskunnassa ollaan sitä mieltä, että mitä muinaisempi kulttuuri on, sitä parempi se on? Olisiko aika tehdä Upgrade?

Lisätietoa avoimen lähdekoodin ytimen kulttuurista, tämän metodologisen suunnittelun kuvaus, asennuksen ja testauksen käsikirja löytyy www.dotu.ru sivustolta.