“Sad“ roste sám?..

Práce, kterou Vám tímto předkládáme, je analytickou zprávou, kterou vypracoval vnitřní prediktor SSSR. Je ze série K současné situaci a začíná číslem 4 (88) a končí číslem 6 (90), 2009. Poté, kdy byly jednotlivé části této zprávy pod čísly 4 a 5 hotové, byly zveřejněny na internetu pod názvy O profesionalismu v oblasti řízení a etice (č. 4) a Plná funkce řízení na Rusi a v USA: o etice a profesionalismu v oblasti řízení (č. 5). Souhrnný text obou těchto jednotlivých prací byl následně vydán pod názvem „Sad“ roste sám?…“

V této práci nabízíme čtenářům rozbor následujících otázek:

 1. Nedávné události
  1. Pomoz nám Harry Pottere?..
  2. Finanční exhibicionismus rossionské politické „elity”: přišel jste mě na 4 139 726 rublů…
  3. Soros v roli Kassandry kapitalismu
  4. “Zpráva-nezpráva” o činnosti vlády RF pro Státní dumu

  Odbočení od tématu:Jak rozumět slovu „statistika“

 2. Krize v Rusku – krize „elitářského“ idiotismu v pokusu vrátit společnost do rodového zřízení
 3. Proč se Rusko nestane „Amerikou“
  1. Nesplnitelný sen rossionské „elity“
  2. Plná funkce řízení v životě společnosti
   1. Historické příklady realizace plné funkce řízení ve společnostech
  3. Prediktor a programově-adaptivní modul: specifika Rusi a specifika USA
   1. Formování USA — restart biblického globálně-politického projektu
   2. Reprodukce profesionalismu v oblasti řízení USA
   3. Odbočení od tématu: O reformě vzdělávacího systému a způsobu zavedení Jednotné státní zkoušky v RF

   4. Vzájemná součinnost programově-adaptivního modulu USA a konceptuální moci
   5. Rus – bojové pole
 4. „Vrstvený koktejl“ globální politiky
  1. Všeobecná krize kapitalismu a pokus o její překonání na základě marxismu
  2. Teorie, praxe a perspektivy „konvergence“
  3. Odbočení od tématu: Modernizace státu

  4. Hlavní a neřešitelný problém kapitalismu, pseudosocialismu a tím pádem i jejich praktické konvergence
  5. Řešení „neřešitelného“ problému konvergence
  6. Odbočení od tématu: Změna vzájemného poměru etalonových frekvencí biologického a sociálního času