Raamatullisen projektin ohjaajien pitkäkestoinen strategia nujertaa koraaninen islam

Koraaninen islam on yksi suurimpia kulttuurillisia ongelmia raamatullisen projektin ohjaajien kannalta.

Ongelman vakavuus johtuu globaalista poliittisesta doktriinista (länsimaisen politiikan perusta), joka koostuu kahdesta asenteesta:

Vaikka edellä mainittuja teesejä ei suoraan mainita, mutta oletuksena ne pannaan tarkasti täytäntöön.

Koraanissa ei hyväksytä doktriinia juutalaisten paremmuudesta muihin ihmisiin verrattuna ja ehdottomasti kielletään koronkiskonta, joka karakterisoidaan eräänlaisena satanismin muotona. Mutta nykyinen islamilainen poliittinen käytäntö jättää huomiotta nämä asenteet, jotka perustuvat vaihtoehtoiseen orjuutta kieltävään konseptioon. Ja itseä muslimeiksi kutsuvat ihmiset eivät tätä tiedosta. Mutta länsimaailman isännät ymmärtävät, että Koraani on potentiaalinen uhka heidän maailmanlaajuisen vallan asettumiselle. Tämä saa halun jättää sen menneisyyteen.

Yksi länsimaailman skenaarioista ratkaista “islamilainen ongelma” on tehdä se monivaiheisesti: