O dynamickém programování budoucnosti v tvorbě A.S.Puškina

Chcete-li odpovědět na hádanky «Belkinových příběhů», pojďme se zeptat na následující otázky:

  1. Proč autor románů Puškin neexistující „spisovatel“ Ivan Petrovič Belkin, a on šel do anonymní?
  2. Proč potřeboval Pushkin anonymní přítel a souseda I.P. Belkin, který je odeslán na vydavatele (Puškin) biografii „spisovatel“?
  3. Proto vypravěči čtyři patra (IP Belkin pouze napsal tyto příběhy) a příběhy — Pět? . (** Ve skutečnosti, v rukopisu Příběh Belkin na každé straně autora vepsaného, ​​jsem slyšel o této osobě (hodnost nebo titul a malými písmeny a příjmení) vypsat zvědavé prospektoři: „Caretaker“ byl vyprávěn jím titulární poradce AGN «The Shot» pplk J. LP «The Undertaker» úředník BV, «Blizzard» a «paní» virgin KI T.).
  4. Za jakým účelem básník změnila chronologii příběhu, přeskupit na začátku příběhů „The Shot“ a „Blizzard“, ale chronologicky jejich dokončení je?
  5. Proč pět příběhů jsou události «Blizzards» svázány s reálnou chronologií: 1811-1812?