Dostatočne všeobecná teória riadenia (2011)

Konsenzuálne materiály náučného kurzu Fakulty praktickej matematiky – procesov riadenia Sankt Peterburgskej štátnej univerzity (1997 – 2003)

Vydanie s upresneniami z r. 2004, 2011

Predslov

 1. Dostatočne všeobecná teória riadenia: Načo to treba?
 2. Kategórie Dostatočne všeobecnej teórie riadenia
 3. Udržateľnosť v zmysle predpovedateľnosti
 4. Prognostika, proroctvá a uskutočnenie jediného variantu budúcnosti
 5. Riadenie: kvalita a optimálnosť
 6. Uzavreté systémy
 7. Spôsoby riadenia: štruktúrny, v supersystémoch – bezštruktúrny a na osnove virtuálnych štruktúr
 8. Udržateľnosť riadenia
 9. Schémy riadenia
 10. Plná funkcia riadenia, intelekt (individuálny a kolektívny)
 11. Manévre a rovnovážne režimy, princípy porovnania a rozpoznania podobnosti
 12. Manévre a teória katastrof
 13. Procesy v supersystémoch: možnosti ich priebehu
  1. Pochopenie supersystémov
  2. Osvojenie si potenciálu rozvoja
  3. Autosynchronizácia procesov v supersystémoch
  4. Súborný intelekt v supersystémoch
  5. Vnútorné konflikty riadenia v supersystéme
  6. Princíp dodatočnosti informácie a konceptuálne neurčité riadenie ako osobitný druh konfliktu riadení
  7. Obnova riadenia supersystému ako jediného celku
  8. Vzájomne vložené supersystémy s virtuálnou štruktúrou
 14. Metóda dynamického programovania ako algoritmické vyjadrenie dostatočne všeobecnej teórie riadenia
 15. Vstup do riadenia

Prílohy

 1. Čo je to moc v davo-„elitárnej“ spoločnosti
 2. Psychologické základy samoriadenia spoločnosti
 3. Prirodzený poriadok vládnutia
 4. Chtíč neprirodzeného
 5. О svetonázore všeobecne a o jeho základe
 6. Čo sa „samo sebou“ rozumie
 7. Моzаiky a kаlеidоskоpy
 8. Svetonázor: “pre všetkých” a «pre úzky kruh, ktorý je vyvolený — riadiť»
 9. Svetonázor pre všetkých ľudí
 10. Cesta k súbornosti
 11. Priaznivý vietor Všemohúceho
 12. Lepšia moc nad samým sebou, než tisícročná moc nad druhými ľuďmi a vecami