Náhodné souhry okolností? — nebo nenáhodné…

Zprávy pocházejí z určitého systému kódování informací ze zdroje, který je nějak spojen s starověkými egyptskými hierofanty. Kdyby v červnu a srpnu 1991 existovaly varování o možnosti pravicového převratu v Rusku — od levého pseudo-socialismu po pravicový liberální kapitalismus, který by nikdo opravdu neměl stavět (pravý obrat jen o 30 stupňů), pak o 22 let později projev může jít asi o 180 stupňů, ale tentokrát nejen Rusko, ale i celý svět.