O válkách

  1. Existuje postřeh: generálové se vždy připravují na minulé války
  2. Co se změnilo ve srovnání s dobou první a druhé světové války 20. století a lokálními konflikty epochy „studené války“?
  3. Válka jako realizace plné funkce řízení
    1. Historie otázky a situace
    2. Podstata otázky o válce jako o procesu realizace plné funkce řízení
  4. Globální válka: její zdroj, strany konfliktu a jejich cíle, aktuální stav a perspektivy
  5. Rusko
  6. Liberálně-schizofrenní Západ