O perspektivách globální civilizace, o Rusku a USA…

  1. Kdo ví ten pochopí, a kdo neví nebo nepochopil, jeho problém
  2. Rusko: co nebylo řečeno v části 1?
  3. Spolehlivá politická technologie uskutečnění změn
  4. Volba prezidenta USA v roce 2016, hlavní „mystické“ tajemství poloviny 20. století a jeho důsledky
  5. V čem spočívá specifičnost D. Trumpa jako prezidenta USA
  6. Závěry